Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Kontakt

Pun naziv preduzeća:

 

 

Zvanična skraćenica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d.o.o.

Beogradčvor d.o.o.

apr_resenje_o_registraciji.pdfAPR rešenje o registraciji.pdf

Adresa:

Stjepana  Filipovića 45, 11040 Beograd - Savski venac, (Poštanski fah 378)

PIB:

101511496

obrazac_pepdv.pdfObrazac PEPDV.pdf 

Matični broj: 07012446

Telefoni:

(nisu za informacije o redu vožnje)

+ 381 (0)11  2648443,

+ 381 (0)11  2648441,

+ 381 (0)11  3690483,

+ 381 (0)11  3690292.

Napomena: Ovi telefoni nisu za informacije o redu vožnje za BG:VOZ i Beovoz! Red vožnje je isključivo u nadležnosti Železnice Srbije a.d. (361-6853) i Sekretarijata za saobraćaj (3238-524).

Faks:

+ 381 (0)11  3690489

 

E-mail:

 

beocvor@beogradcvor.rs

 

Kontaktirajte nas: