Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Javne nabavke

Beograd, 11. april 2024. godine

Plan JAVNIH NABAVKI za 2024. godinu Preduzeća za izgradnju železničkog čvora Beograd d.o.o. Beograd (Beogradčvor d.o.o.), koji je usvojen 03. aprila 2024. godine, možete pogledati/preuzeti ovde:Isti je (prema Zakonskoj obavezi) postavljen na Portal javnih nabavki.Beograd, 11. jun 2020. gpdine

Pregled planiranih nabavki Beogradčvora za 2020. godinu je (prema Zakonskoj obavezi) postavljen na Portal javnih nabavki .
 
Beograd, mart 2019. godine
Postupak javne nabavke male vrednosti - ZATVOREN! 

Predmet javne nabavke:
Nabavka radova
Naziv:
Radovi na rekonstrukciji osvetljenje skretničkoh područja železničke stanice Beograd Centar - Prokop.
Šifra:
45311000 - Radovi na postavljanju električnih instalacija i elektro montažni radovi
Kontakt osoba:
dipl.inž.arh. miloš Todorović


Poziv za podnošenje ponuda, Konkursnu dokumentaciju, Odluku o dodeli Ugovora i Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti OVDE :

01-poziv_za_podnosenje_ponude_-_osvetljenje.pdf01 - Poziv za podnošenje ponude.pdf

02-kd-jn_osvetljenje-mala_05.03.2019.pdf02 -Konkursna dokumentacija.pdf

odluka_o_dodeli_ugovora_od_21.03.2019.pdf03 - Odluka o dodeli Ugovora (od 21.03.2019.).pdf

obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru_od_29.03.2019.pdf04 - Obaveštenje o zakljucenom Ugovoru (od 29.03.2019.).pdf 


Beograd, 06. februar 2019. gpdine

Pregled planiranih javnih nabavki Beogradčvora za 2019. godinu je (prema Zakonskoj obavezi) postavljen na Portal javnih nabavki, odakle se može preuzeti i pregledati u PDF formatu.
Beograd, 10. april 2018. godine

Pregled planiranih javnih nabavki Beogradčvora za 2018. godinu možete pogledati i preuzeti sa Portala javnih nabavki
Beograd, 27. april 2018. godine
Postupak javne nabavke male vrednosti - ZATVOREN!

Predmet javne nabavke:
Nabavka radova
Naziv:
Radovi na mašinskim (termotehničkom) instalacijama za grejanje i ventilaciju u železničkoj stanici Beograd Centar
Šifra:
45350000 - Mašinske instalacije
Kontakt osoba:
dipl.inž.arh. miloš Todorović


Poziv za podnošenje ponuda, Konkursnu dokumentaciju, Pitanja i odgovore kao i Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti OVDE:

poziv_za_podnosenje_ponude_masinske_instalacije.pdfpoziv_za_podnosenje_ponude_masinske_instalacije.pdf  

konkursna_dokumentacija_masinske_instalacije.pdfkonkursna_dokumentacija_masinske_instalacije.pdf

pitanja_i_odgovori_br._1_-_radovi_na_masinskim_termotehnickim_instalacijama.pdfpitanja_i_odgovori_br._1_-_radovi_na_masinskim_termotehnickim_instalacijama.pdf 

odluka_o_dodeli_ugovora_od_14.05.2018.pdf
odluka_o_dodeli_Ugovora_od_14.05.2018.pdf

05_-_obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru_28.05.2018.pdfObavestenje_o_zakljucenom_ugovoru.pdf