Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

BG:VOZ i BEOVOZ


 

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Saobracaj BG:VOZa se od 25. jula 2018. godine odvija po NOVOM REDUKOVANOM redu vožnje zbog radova na rekonstrukciji pruge od stanice Beograd Centar (Prokop) do Mađarske granice iz kineskog kredita!
Na linku ispod možete DOWNLOAD-ovati u vaš smarthpone AKTUELNI redukovani red vožnje BG:VOZ-a u PDF formatu (koji važi od 13.12.2020. godine do 13.12.2021. godine):Autor: www.srbvoz.rs

 

mapa_gradske_zeleznice_sa_vezama_na_gsp.pdfMAPA gradske železnice (Ovča < >Batajnica) sa vezama na GSP

Izvor. www.beovoz.rs


Radi lakšeg snalaženja u integrisanom sistemu graskog prevoza (pri presedanju sa BG:VOZ-a na druge vidove graskog prevoza ili pri hitnom iznalaženju alternativnog gradskog prevoza zbog eventualnih kašnjenja BG:VOZ-a izazvanih niskom propusnom moći jednokolosečne pruge), preporučujemo da DOWNLAOD-ujete u vaš smarthpone detaljnu mapu svih linija integrisanog gradskog prevoza (autor:  diplomirani arhitekta Jug CEROVIĆ) iz aprila 2018. godine:

beograd_gradski_prevoz_detaljna_mapa.pdfBeograd_gradski_prevoz_detaljna_mapa.pdf 

Izvor. www.belgrademaps.com  

 NAPOMENA:

Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d.o.o. (Beogradčvor d.o.o.), na čijem sajtu se nalazite, nije nadležno za davanje informacija o redu vožnje gradske železnice, već  vam samo omogućava pregled i preuzimanje (download) reda vožnje.

Za sve dodatne informacije o redu vožnje i eventualnim obustavama saobraćaja molimo vas da kontaktirajte isključivo:

1) "Srbija Voz" akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika

2) Železnice Srbije a.d.

3) Sekretarijat za saobraćaj - Gradska uprava grada Beograda 

Hvala na razumevanju. 

HVALA Jugu Ceroviću na mapama!

  KORISNO: Na sajtu BelgradeMaps.com možete naći mape gradskog prevoza u Beogradu. GSP, BG:VOZ, Beovoz, prigradske i noćne linije. Mape železnice Srbije, Avio linije za Beograd, klasične i niskotarifne)

  KORISNO: Na sajtu ImamoPlan.com pored reda vožnje gradske i prigradske železnice možete naći razna inovativna rešenja i predloge "da Beograd bude bolji"!


   &