Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "BEOGRAD CENTAR" na dan 14.08.2015. godine

Aktuelno »

14.08.2015.

Gradilište

 

  

Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

Petak, 14. avgust 2015. godine

FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 

 


Nedeljni izveštaj za Projekat rekonstrukcija železničke stanice Beograd Centar – Faza 1.

Na realizaciji ovog Projekta nema kašnjenja u radovima.

U toku su završne aktivnosti na uključenju 3. i 7. koloseka u saobraćaj što je po dinamičkom planu planirano za 16.08.2015. godine čime počinje treća saobraćajna faza sa pripadajućim radovima.   

 


FIZIČKA REALIZACIJA:       59,0 %                         

 (1. - 8. P.S. sa  procenom za period 01.-11.08.2015. godine)

 


 

U toku su radovi 2./4  saobraćajne faze koja traje do 15.08.2015:         

 

GZ

- izvode se građeevinsko-zanatski radovi (limarski, molersko-farbarski, keramičarski i kamenorezački) na peronima i u pothodnicima,

- hidroizolacija ploče na koti 105,                              

 

DS

- izrada AB ploče 9. i 10. koloseka

- završetak izrade zaštitnog premaza AB ploče 3. i 4. kolосека.                                 

 

GS 

- ugradnja dvostruke kolosečne veze (ukrštaj i skr. br.1, 2, 3 i 4) na 5. i 6. koloseku ka Senjaku,

- polaganje 3. koloseka na tucaniku na dedinjskom  i senjačkom platou.

 

EE

- montaža energetskih instalacija na peronima i linijske rasvete na VI peronu.                                                  

 

TK

- kabliranje sistema ozvučenja, dojave požara, kontrole pristupa, satnog mehanizma i TV instalacija na peronima i montaža regala u vestibilu.  

 

  SS

- montaža i povezivanje elemenata spoljašnje opreme.                              

 

KM

- montaža stubova i portala na 3. kolosek

- priprema za montažu obilaznog voda 3. i 4. kol.                 

 

 

POSTAVNICA:                                   

 

GZ

- rušenje i demontaža, fasaderski radovi, zamena prozora i vrata, uređenje mokrih čvorova, demontaža spuštenih plafona i podova montaža unutrašnjih instalacija.                  

 

SS

- montaža interfejsa i relejne grupe i uređaja e-postavnice.                

 

EE

- montaža instalacija rasvete, uzemljennja, gromobrana, priključnica, termičkih potrošača.              

 

TT

- montaža radijatorskog grejanja 

 


 

       

 

hidroizolacija_ploce_na_koti_105.pdfHidroizolacija ploče na koti 105.pdf

iii_peron.pdfIII peron.pdf

iv_peron.pdfIV peron.pdf

kontaktna_mreza_priprema_za_montazu_na_3._i_4._kolosek.pdfKontaktna mreža (pripreme za montažu na 3. i 4. kolosek).pdf

koridor_koloseka_3_i_4.pdfKoridor koloseka 3 i 4.pdf

postavnica.pdfPostavnica.pdf

pothodnik_senjacki.pdfPothodnik (senjački).pdf

v_peron.pdfV peron.pdf

vi_peron.pdfVI peron.pdf

 

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole!


Čitanja: 195 | rss | print

Dodaj komentar