Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "BEOGRAD CENTAR" na dan petak 07.08.2015. godine

Aktuelno »

07.08.2015.

Gradilište

 

  

Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

Petak, 07. avgust 2015. godine

FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 


U toku su radovi 2./4  saobraćajne faze koja traje do 15.08.2015. godine:      

GZ

- izvode se građevinsko-zanatski radovi (limarski, molersko-farbarski, keramičarski i kamenorezački) na peronima i u pothodnicima,

- hidroizolacija ploče na koti 105,                              

DS

- završetak kanala između 9. i 10. koloseka i izrada AB ploče 10. koloseka,

- čišćenje AB ploče 3. i 4. kol. i izrada zaštitnog premaza.                                  

GS

- izrada privremenog putnog prelaza preko 3. i 4. koloseka prema Senjaku,

- montaža dvostruke kolosečne veze (skretnice broj 1, 2, 3 i 4) na 5. i 6. koloseku ka Senjaku,

- polaganje 3. koloseka na tucaniku na dedinjskom  platou,

-istovar pragova.                                             

EE

- montaža linijske rasvete: završetak na II i III peronu i početak na VI peronu.

TK

- razvod kablova na III peronu i montaža regal a u vestibilu.        

SS

- montaža kablova i elemenata spoljne opreme.                              

KM

- montaža elemenata KM 7. koloseka i puštanje pod napon.                  

POSTAVNICA:

GZ

- montaža termoizolacije na fasadi,

- zamena prozora i vrata,

- uređenje mokrih čvorova,

- demontaža spuštenih plafona i podova.

SS

- završetak montaže opreme elektronske postavnice i početak testiranja.   

EE

- montaža instalacija rasvete.

 

 

FIZIČKA REALIZACIJA: 56,13% (I-VIII privremena situacija) zaključno sa 31.07.2015. godine

 

 

       

 

hidroizolacija_ploce_na_koti_105.pdfHidroizolacija ploče na koti 105.pdf

koridor_koloseka_9_i_10.pdfRadovi na koridoru koloseka 9 i 10.pdf

pothodnici.pdfPothodnik.pdf

radovi_na_peronima.pdf3. i 4. kolosek: čšćenje AB ploče i izrada zaštitnog premaza.pdf

radovi_na_peronima.pdfPeroni (građevinsko-zanatski radovi).pdf

radovi_na_peronima.pdfPostavnica.pdf

 

 

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole!

 


Čitanja: 18 | rss | print

Dodaj komentar