Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "BEOGRAD CENTAR" na dan 14.07.2015. godine

Aktuelno »

15.07.2015.

Gradilište

 

 

  

  Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

  Utorak, 14. jul 2015. godine

  FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 

FAZA REALIZACIJE UGOVORA (RADOVA):

U toku su radovi II (od ukupno 4) saobraćajne faze koja traje 62 kalendarska dana (od 15.06.2015. do 15.08.2015.):

GZ

ü izvode se građevinsko-zanatski radovi (limarski, molerski-farbarski, keramičarski i kamenorezački) na peronima i u pothodnicima,

ü  hidroizolacija ploče na koti 105,

DS

ü  demontaža elastomera i izrada kanala u koridoru 9. i 10. koloseka,

GS

ü  utovar tucanika sa trase 10. koloseka,

ü  montaža  4. koloseka između perona,

ü  montaža skretnica 7, 11 i 27.

EE

ü  montaža linijske rasvete na II peronu,

ü  montaža i povezivanje razvodnih ormana na  IV, V i VI peronu,

ü  montaža konzola i regala.

SS

ü  montaža kablova i elemenata spoljne opreme.

KM

ü  sekcionisanje ogranka mreže za 9. i 10. kolosek.

 

POSTAVNICA:

GZ

ü  montaža termoizolacije,

ü  uređenje mokrih čvorova,

ü  demontaža spuštenih plafona i podova.

SS

ü  kabliranje i montaža unutrašnje opreme elektronske postavnice.

 

 

FIZIČKA REALIZACIJA: 

 

53,0 %  (I-VII privremena situacija) sa procenom za period 01.07.-15.07.2015. godine

 

 

dinamika_izvodjenja_radova.pdfDinamika izvodjenja radova.pdf


 

 Foto-galerija izvođenja radova na dan 14. jul 2015. godine.PDF

 

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole!

 


 


 

14.07.2015. godine

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole.


 

Čitanja: 126 | rss | print

Dodaj komentar