Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "BEOGRAD CENTAR" na dan 10.06.2015. godine

Aktuelno »

11.06.2015.

Gradilište

 

 

 

  Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

  Sreda, 10. jun 2015. godine

 

 

 

 

 

 

FAZA REALIZACIJE UGOVORA (radova)

U toku su radovi 1. (od ukupno 4) saobraćajne faze u trajanju od 190 kalendarskih dana:

- građevinski radovi na II peronu,

- građevinsko zanatski radovi (molerski, farbarski, keramičarski i kamenorezački) na peronima i u pothodnicima,

- hidroizolacija ploče na koti 105,

- donji stroj koloseka: 3 i 4,

- završni radovi na izgradnji 7 i 8 koloseka i priprema za uključenje 8. koloseka u saobraćaj (14.06.2015),

- montaža kablova i linijske rasvete na peronima,

- TK instalacije,

-nabavka elemenata SS sistema (izvršen fabrički prijem opreme, isporuka je u toku).

- Završetak građevinsko zanatskih radova u prostoriji za smeštaj elektronske postavnice;

- Istovar skretnice br: 9, 27 i 30;

- Montaža skretnice broj 9.

 

FIZIČKA REALIZACIJA (%)

36,5% (1. - 6. privremena mesečna situacija) sa procenom za period 01.06.2015.-10.06.2015. godine.

 

dinamika_izvodjenja_radova.pdfDinamika izvodjenja radova.pdf


Čitanja: 114 | rss | print

Dodaj komentar