Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "Prokop" na dan 29.05.2015. godine

Aktuelno »

29.05.2015.

Gradilište

 

 

  

  Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

  Petak, 29. maj 2015. godine

  FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 

FAZA REALIZACIJE UGOVORA (RADOVA):

U toku su radovi I (od ukupno 4) saobraćajne faze u trajanju od 190 kalendarskih dana:

ü  građevinski radovi na I i II peronu,

ü  molersko-farbarski radovi na peronima,

ü  kamenorezački i keramičarski radovi na peronima i u senjačkom pothodniku,

ü  radovi na hidroizolaciji ploče na koti 105,

ü  izradi donjeg stroja koloseka: 3, 4, 7 i 8,

ü  nabavka i ugradnja elemenata gornjeg stroja koloseka 7 i 8 (šina, pričvrsnog pribora, pragova i tucanika),

ü  montaža kablova i linijske rasvete ne peronima,

ü  TK instalacije,

ü  nabavka elemenata SS sistema,

ü  montaža elemenata KM za 7. i 8. kolosek.                                                   

ü  početak radova u Postavnici,

ü  nabavka duplog poda,

ü  montaža skretnica broj 8 i 31.

 

FIZIČKA REALIZACIJA: 

26,4% (I, II, III, IV i V privremena situacija)

 

dinamika_izvodjenja_radova.pdfDinamika izvodjenja radova.pdf


 

Foto-galerija izvođenja radova na dan 29. maj 2015. godine.pdf

                Lokacije na kojima su snimljene fotografijena dan 29.05.2015.pdf

 

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole!


1) II peron

Brojno stanje radne snage na ovoj poziciji: 21 (na dan 29.05.2015.)


2) Koridor koloseka 3 i 4

Brojno stanje radne snage na ovoj poziciji: 67 (na dan 29.05.2015.)


 3) Izolaterski radovi (hidroizolacija na ploči na koti 105) 

Brojno stanje radne snage na ovoj poziciji: 7 (na dan 29.05.2015.)


4) Zanatski radovi

Brojno stanje radne snage na ovoj poziciji: 43 (na dan 29.05.2015.)


5) Koridor koloseka 7 i 8:


6) Postavnica:


 

29.05.2015. godine

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole.


Čitanja: 16 | rss | print

Dodaj komentar