Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

BEOBUILD.rs o "Uređenju enterijera na Prokopu"

Aktuelno »

27.05.2015.

BEOBUILD.rs o

Izvor: http://www.beobuild.rs/read.php/748.html

Prva faza završetka stanice “Prokop” ušla je u šesti mesec reazlizacije, a radovi paralelno teku na novim kolosecima, peronima, podhodnicima i gornjoj ploči. Zadatak prve faze je da osposobi stanicu za međunarodni saobraćaj i podrazumeva kompletiranje koloseka 3, 4, 7 i 8, rekonstrukciju koloseka 9 i 10, završetak prateće železničke infrastrukture i pešačkih podhodnika. Za sada svi radovi teku predviđenom dinamikom, a rok za završetak ove faze radova je januar naredne godine.

Kada su obustavljeni radovi na Prokopu prva dva perona ostala su neizgrađena, tako da će u ovoj fazi biti završeni preostali betonski radovi. Ipak, završetak koloseka 1 i 2 nije obuhvaćen ovom fazom. Radnici na peronima 1 i 2 trenutno izvode betoniranje putničke platforme i izrađuju neophodne instalacijske vodove.

Na peronima i kolosecima koji se nalaze ispod velike ploče izvedenost je veća, pa se tamo trenutno radi donji stroj koloseka i šine, a na peronskim platformama otpočeli su zanatski radovi. Najdalje se odmaklo na kolosecima 7 i 8 gde se vrši ugradnja šina, pragova, pričvrsnog pribora, ali i kontakne mreže. Na preostalim kolosecima su uglavnom završeni radovi na betonskoj ploči donjeg stroja, osim na 3. i 4. koloseku gde se završava betoniranje.

Takođe su u toku intenzivni kamenorezačko-keramičarski i molersko-farbarski radovi na peronima i podhodnicima, pa je moguće videti i prve elemente budućeg enterijera. Stanica “Prokop” imaće dva velika podhodnika za pristup peronima, a u ovoj fazi biće završena oba. Senjački i dedinjski, kako su nazvani u odnosu na poziciju u okviru objekta, obezbeđivaće pešačku komunikaciju između svih perona, kao i vezu železničke sa metro stanicom. U toku su keramičarski radovi na zidovima, a nakon toga počeće uređenje stepeništa i pristupnih rampi.

Pored podhodnika u toku su zanatski radovi i na peronima, gde se postavlja osvetljenje, stubovi se oblažu kamenom, a goli betoski svodovi se kreče u belo. Na peronima najprometniji prostor u zoni između dva podhodnika biće obložen granitom, dok se na ostalim stubovima duž stajališta postavljaju keramičke pločice. Na plafon se ugrađuju viseće aluminijumske konzole, koje linijski prate ivicu perona, a služe kao nosači osvetljenja.

Pored ovih radova u toku je i montiranje skretnica, počeli su radovi u postavnici, a teče i obnova hidroizolacije na koti 105. Radove izvodi konzorcijum okupljen oko Energoprojekta, a vrednost svih radova u ovoj fazi je procenjen na oko 26 miliona evra. Pogledajte sveže fotografije sa gradilišta, kao i uzorke materijala na enterijeru.

Čitanja: 52 | rss | print

Dodaj komentar