Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "Prokop" na dan 22.05.2015. godine

Aktuelno »

22.05.2015.

Gradilište

 

 

  

  Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

  Petak, 22. maj 2015. godine

  FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 

FAZA REALIZACIJE UGOVORA (RADOVA):

U toku su radovi I (od ukupno 4) saobraćajne faze u trajanju od 190 kalendarskih dana:

- građevinski radovi na I i II peronu,

- molersko-farbarski radovi na peronima,

- kamenorezački i keramičarski radovi na peronima i u senjačkom pothodniku,

- radovi na hidroizolaciji ploče na koti 105,

- izradi donjeg stroja koloseka: 3, 4, 7 i 8,

- nabavka i ugradnja elemenata gornjeg stroja koloseka 7 i 8 (šina, pričvrsnog pribora, pragova i tucanika),

- montaža kablova i linijske rasvete ne peronima,

- TK instalacije,

- nabavka elemenata SS sistema,

- montaža elemenata KM za 7. i 8. kolosek,

- početak radova u Postavnici - nabavka duplog poda,

- montaža skretnica broj 8 i 31.

 

FIZIČKA REALIZACIJA: 

26,4% (I, II, III, IV i V privremena situacija)

 

dinamika_izvodjenja_radova.pdfDinamika izvodjenja radova.pdf


 

Foto-galerija izvođenja radova na dan 22. maj 2015. godine.pdf

                Lokacije na kojima su snimljene fotografije na dan 21.05.2015.pdf

 

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole!


1) Koloseci 3 i 4


2) II peron


3) IV peron


4) Koloseci 7 i 8


5) Pothodnik


6) Hidroizolacija (ploča na koti 105)


 

 

Čitanja: 47 | rss | print

Dodaj komentar