Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "Prokop" na dan 14.05.2015. godine

Aktuelno »

15.05.2015.

Gradilište

 

 

  

  Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

  Četvrtak, 14. maj 2015. godine

  FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 

FAZA REALIZACIJE UGOVORA (RADOVA):

U toku su radovi I (od ukupno 4) saobraćajne faze u trajanju od 190 kalendarskih dana:

- građevinski radovi na I i II peronu,

- molersko-farbarski radovi na peronima,

- kamenorezački i keramičarski radovi na peronima i u senjačkom pothodniku,

- radovi na hidroizolaciji ploče na koti 105,

- izradi donjeg stroja koloseka: 3, 4, 7 i 8,

- nabavka i ugradnja elemenata gornjeg stroja koloseka 7 i 8 (šina, pričvrsnog pribora, pragova i tucanika),

- montaža kablova i linijske rasvete ne peronima,

- TK instalacije,

- nabavka elemenata SS sistema,

- montaža elemenata KM za 7. i 8. kolosek,

- početak radova u Postavnici - nabavka duplog poda,

- montaža skretnica broj 8 i 31.

 

FIZIČKA REALIZACIJA: 

26,4% (I, II, III, IV i V privremena situacija)

 

dinamika_izvodjenja_radova.pdfDinamika izvodjenja radova.pdf


 

                Označene lokacije na kojima su snimljene fotografije na dan 14.05.2015.pdf

 Foto-galerija izvođenja radova na dan 14. maj 2015. godine.pdf

 

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole!


1)  Koloseci 3 i 4:

Izrada donjeg stroja koloseka br. 3


2)  II peron

Završetak II perona u zoni osa 14 i 12:


3)  III peron:

Kamenorezački i keramičarski radovi

 

Provlačenje optičkog kabla kroz tehničku galeriju III perona:


4)  IV peron:

Molersko-farbarski radovi:

 

Peronska rasveta (Astral):

 

Kamenorezački i keramičarski radovi :


5)  Pothodnik:

Keramičarski radovi


6)  Koloseci 7 i 8:

Molersko - farbarski radovi po svodu/plafonu iznad koloseka 7 i 8

 

Montaža šina na 7 koloseku:


7) Ugradnja skretnice br. 31 (pre ulaska u dedinjski tunel):


8) Hidroizolacija ploče (na koti 105):


Čitanja: 54 | rss | print

Dodaj komentar