Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "Prokop" na dan 29.04.2015. godine

Aktuelno »

30.04.2015.

Gradilište

 

 

  

  Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

  Sreda, 29. april 2015. godine

  FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 

FAZA REALIZACIJE UGOVORA (RADOVA):

U toku su radovi I (od ukupno 4) saobraćajne faze u trajanju od 190 kalendarskih dana:

- građevinski radovi na I i II peronu,

- molersko-farbarski radovi na peronima,

- keramičarski radovi na peronima i u senjačkom pothodniku,

- radovi na hidroizolaciji ploče na koti 105,

- izradi donjeg stroja koloseka: 3, 4, 7 i 8,

- nabavka pragova i ugradnja elemenata gornjeg stroja koloseka 7 i 8 (šina i pričvrsnog pribora),

- montaža kablova za EE i linijske rasvete ne peronima, TK instalacije,

- nabavka elemenata SS sistema,

- montaža elemenata KM za 7. i 8. kolosek.

U toku su i pripremne aktivnosti za početak radova u Postavnici (nabavka duplog poda).

Ugrađena je skretnice broj 5.

Izvršen fabrički prijem skretnica broj 28 i 31.

 

FIZIČKA REALIZACIJA: 

19,5% (I, II, III i IV privremena situacija)

 

dinamika_izvodjenja_radova.pdfDinamika izvodjenja radova.pdf


 

                Označene lokacije na kojima susnimljene fotografije na dan29.04.2015.pdf

 Foto-galerija izvođenja radova nadan 29. april 2015. godine.pdf

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole!


 

1)  Koloseci 3 i 4:

Dedinjska strana:

Koloseci 3 i 4 u centralnom delu stanice:

 

Radovi na 4. koloseku u zoni ose 4:


2) I peron:


3) IV peron

Stubovi obloženi keramikom u bočnim (manje frekventnim delovima stanice (ka senjačkom i dedinjskom tunelu):

korišćenje kvalitetnih materijala:

 

dok će u centralnom najfrekventnijem delu stanice između osa 3 i 3’ subovi biti obloženi kamenom:


4) Kolosek 7 i 8:


5) Pothodnik:

 

zidovi pothodnika oblažu se keramikom:


6) Plato ka senjačkom tunelu:

AB pragovi sa elastičnim pričvrsnim priborom

pogled ka dedinjskim tunelima


 

Čitanja: 13 | rss | print

Dodaj komentar