Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "Prokop" na dan 24.04.2015. godine

Aktuelno »

27.04.2015.

Gradilište

 

 

  

  Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

 Petak, 24. april 2015. godine

  FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 


 

                Označene lokacije na kojima su snimljene fotografije na dan 24.04.2015.pdf

 Foto-galerija izvođenja radova nadan 24. april 2015. godine.pdf

 

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole!


 

1)  Koridor koloseka 7 i 8 - postavljanje šina po 7. koloseku između osa 14 i 0

Radnici ZGOP-a su otpočeli polaganje šina i pripremu za pričvršćenje istih elastičnim pričvrsnim priborom za AB ploču duž 7. koloseka između osa 14 i 0 (dok su šine već postavljene i pričvršćene elastičnim pričvrsnim priborom celom dužinom 8. koloseka):

 


2) Koridor koloseka 7 i 8 - molersko farbarski radovi između osa 5 i 5’

Montaža kablova za EE i linijske rasvete na V peronu:

 

Montaža elemenata za kontaktnu mrežu na kolosecima 7 i 8:

 

prelaz gletovano i okrečeno na neokrečeno (dosadašnje stanje):


3) IV peron -  toku su molersko farbarski i keramičarski radovi na IV peronu na stubovima ose 14:

kao i izrada podloge IV perona:


4) Senjački pothodnik (u zoni ose 2) - keramičarski radovi

Hidroizolaciona zaštita (premaz), malterisanje i priprema za postavljanje keramičke obloge zidova:


5) Hidroizolacija ploče na koti 105


24.04.2015. godine

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole.


Čitanja: 140 | rss | print

Dodaj komentar