Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "Prokop" na dan 09.04.2015. godine

Aktuelno »

09.04.2015.

Gradilište

 

 

  

  Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

  Četvrtak, 09. april 2015. godine

  FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 

 


 

                Označene lokacije na kojima su snimljene fotografije na dan 09.04.2015.pdf

 Foto-galerija izvođenja radova nadan 09. april 2015. godine.pdf

 

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole!


1)  Koridor koloseka 7 i 8

Radnici ZGOP-a su položili šine i prčvrstli ih elastičnim pričvrsnim priborom za AB ploču po 8. koloseku između osa 8 i 15’:

Čišćenje tavanice i postavljanje kablova za osvetljenje perona kao i zvučni i video sistem za obaveštavanje putnika: 


2) Radovi na koridoru koloseka 3 i 4:

Armirano betonski kanal (između koloseka 3 i 4) je završen izmeću osa 2 i 15’:

Između osa 2 i 8 se izvode zemljani radovi i uređuje se podloga od drobljenog kamena:


3) II Peron

Izrada poklopaca šahtova od betona - po pripremljenom šablonu. Radovi se odvijaju na završenom II peronu između osa 12 i 10:


4) I peron

Postavljena armatura za ivicu I perona u zoni ose 9:


09.04.2015. godine

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole.


 

Čitanja: 70 | rss | print

Dodaj komentar