Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "Prokop" na dan 26.03.2015. godine

Aktuelno »

08.04.2015.

Gradilište

 

  

Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

Petak, 26.03.2015. godine

FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 


 

                 Lokacije na gradilištu na kojima su snimljene fotografije

  Foto-galeriju u nešto boljoj rezoluciji možete pogledati OVDE i OVDE.

 

 

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole!

 


 

1) Kolosek 7 i 8 - montaža šina na 8. kolosek pomoću elastičnog pričvrsnog pribora:

 

Čelični vijak dužine 290mm, Ø=22mm, kvaliteta Č8.8 za pričvršćenje elastičnog pribora za u armirano betonsku ploču d=30cm, kvaliteta MB40:

 

Bušenje rupa u AB ploči za ankerisanje/pričvršćenje čeličnog vijka (dužine 290mm, Ø=22mm, kvaliteta Č8.8) za armirano betonsku ploču (d=30cm, kvaliteta MB40) pomoću dvokomponentnog lepka proizvođača Bossong tip BCR400V-PLUS:


2) Radovi na IV peronu (otvori za kolektore kišne kanalizacije):


3) Radovi na završetku I perona (u zoni ose 10):


4) Radovi na završetku II perona:

 

kamena obloga ivice perona spremna za ugradnju:

 

 

Razvodni ormani za napajanje gradilišta strujom:

 

Elastomeri:


5) Kolosek 3 i 4:

istovaren drobljeni kamen (na koridor 3. i 4. koloseka u zoni ose 7’):

spreman za nanošenje na pripremljenu podlogu (po koridoru 3. i 4. koloseka):


6) Ploča na koti 105

Izvode se radovi na hidroizolacionoj zaštiti armirano betonske ploče na koti 105:


 

Čitanja: 63 | rss | print

Dodaj komentar