Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "Prokop" na dan 27.02.2015. godine

Aktuelno »

27.02.2015.

Gradilište

 

 

Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

Petak, 27.02.2015. godine

FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 

 

 

Tačnu lokaciju na gradilištu na kojoj su snimljene fotografije možete pogledati OVDE.

Seriju fotografija (u boljoj rezoluciji) možetemožete pogledati OVDE i OVDE.


1) Radovi na rekonstrukciji podloge (postojećeg) V perona u zoni osa 7’-9’:


2) Završni radovi na donjem stroju 7. i 8. koloseka.

Trenutno se izvode finalni/završni radovi na armirano betonskoj ploči za koju će potom biti prčvršćene šine. Bice korišćena nova tehnologija po kojoj se šine ne pričvršćuju za pragove već se direktno vezuju za armirano betonsku podlogu. Ovo inovativno rešenje je kod nas prvi put uvedeno 2010. godine baš u staniic Beograd Centar pri rekonstrukciji 5. i 6. koloseka za potrebe BG:Voza. Ovde možete pogledati/preuzeti autorski tekst (iz maja 2010. godine) glavnog inženjera Beogradčvora Dragobrata Minića: "Kolosek na armirano betonskoj ploči" .

O uspešnoj primeni (po prvi put na železničkoj mreži Srbije) pričvrsnog pribora "Pandrol" za 5. i 6. kolosek na AB ploči u železničkoj stanici Beograd Centar pisano je u stručnom časopisu "TRACK REPORT - The Jurnal of Pandrol Rail Fastenings 2011 (England)".

 Detalj koloseka na AB ploči možete pogledati OVDE.

Poliranje AB ploče na 7. koloseku u zoni ose 14 (ka dedinjskom tunelu):

Postavljanje armature za završnu AB ploču 8. koloseka ka senjačkom tunelu:


3) Paralelno se radi II peron gde se izvode radovi na peronskim zidovima, trupu perona i kanalima za buduće instalacije.

Ova vrsta radova se intenzivno izvodi između osa 5 i 6‘:

Dok je ova vrsta radova (na peronskim zidovima, trupu perona i kanalima za buduće instalacije) završena u zoni osa 6‘ i 15‘:


4) Radovi na radovi na postavljanju armature za peronske zidove I perona:


5) Trenutno je u fokusu završetak preostalih betonskih radova u okviru tehničke galerije I perona :


 BEOGRADČVOR d.o.o.

27.02.2015. godine

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole.


 

Čitanja: 195 | rss | print

Dodaj komentar