Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "Prokop" na dan 13.01.2015. godine

Aktuelno »

14.01.2015.

Gradilište

 

 

 

Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

Utorak 13.01.2015. godine

FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 

 

Tačnu lokaciju na gradilištu na kojoj su snimljene fotografije možete pogledati OVDE. 

 

Nekoliko fotografija sa gradilišta u nešto boljoj rezoluciju možete pogledati  OVDE. 

__________________________________________________________________________________________

Radovi na donjem stroju (kolosek 7 i 8):

 

Detalj koloseka na AB ploči možete pogledati OVDE.

 

1) Završen je armirano betonski kanal pozicioniran između koloseka 7. i 8. u zoni između osa 6´ i 15´:

i otpočelo se sa nasipanjem šljunka (podloga ispod buduće AB ploče) po 8. koloseku u zoni između osa 6´ i 15´:

__________________________________________________________________________________________

 

2) Istovremeno u nastavku, između osa 2 i 6´, izvode se radovi na postavlajanj armatura i zalivanje betonom AB kanala:

__________________________________________________________________________________________

 

3) Nastavilo se sa izvođenjem radova na izgradnji II perona i postavljanju kišnih kolektora u instalacionu galeriju ispod II perona u zoni između osa 3´i 15´:

 

__________________________________________________________________________________________

4) Nastavak radova izradi TEHNIČKE GALERIJE (ispod I perona u zoni između osa 14 i 11):

 

__________________________________________________________________________________________

5) Izvođenje radova na vestibilu pothodnika ispod budućeg I perona

 - U zoni ose 4 (postavljanje stubova - nosača ploče):

 

 

 - U zoni ose 4´  - postavljena je ploča:

 

- Pristupilo se izvođenju radova na postavljanju armature za ivicu I perona:

__________________________________________________________________________________________

 

6) Otvore metro konstrukcije (betonska konstrukcija u dužini od 100m predviđena za 4 koloseka budućeg metroa koji će se ukrštati sa železničkom infrastrukturom) građevinski radnici koriste za svoje potrebe - kao radionicu: 

__________________________________________________________________________________________

BEOGRADČVOR d.o.o.

13.01.2015. godine

__________________________________________________________________________________________

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole.

__________________________________________________________________________________________

Čitanja: 69 | rss | print

Dodaj komentar