Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "Prokop" na dan 25.12.2014. godine

Aktuelno »

26.12.2014.

Gradilište

 

 

Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

Četvrtak 25.12.2014. godine

FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 

 

 

Tačnu lokaciju na gradilištu na kojoj su snimljene fotografije možete pogledati OVDE.

__________________________________________________________________________________________

Nekoliko fotografija sa gradilišta u nešto boljoj rezoluciju možete pogledati OVDE.

__________________________________________________________________________________________

1) Radovi na postavljanju armature između koloseka 7. i 8. u zoni između osa 0 i 9´

  

  Prethodno su uklonjeni tucanički zastor i elastomeri:

__________________________________________________________________________________________

2) Finaliziranje zalivanja betonom armatura između koloseka 7. i 8. u zoni između osa 9´i 15´:

Rad pod veštačkim osvetljenjem (reflektorima) usled nedostatka prirodnog svetla ispod armiranobetonske ploče na koti 105:

betoniranje:

__________________________________________________________________________________________

3) Istovar armatura na početak IV perona ka Senjačkom tunelu:

__________________________________________________________________________________________

4) Postavljanje kišnih kolektora u instalacionu galeriju ispod II perona u zoni između osa 9´i 15´:

__________________________________________________________________________________________

5) Zalivanje betonom postavljenih armatura za ivicu II perona prema 2. koloseku (u zoni između osa 9´ i 15´):

__________________________________________________________________________________________

6) Gradilišni put po koridoru budućih koloseka 4 i 3 (u zoni između osa 9´i 14):

za vreme izvođenja radova nesmetano se vrši prijem i otprema putnika na III peronu:

Putnici su bezbedno razdvojeni sigurnosnom ogradom:

Drvena građa skladištena na II peronu uz gradilišni put:

Razvodni ormani za napajanje alata i opreme gradilišnom strujom (skladišteni na II peronu uz gradilišni put):

__________________________________________________________________________________________

7) Nastavak radova na proširenju iskopa u zoni TEHNIČKE GALERIJE (ispod buduceg I perona u zoni između osa 14 i 11):

Betoniranje instalacione galerije:

Istovar kranom sa ploče na koti 105:

Skladištene poliesterske cevi sa reducirima i lukovima kišne kanalizacije na ivicu armiranobetonske ploče na koti 105:

BEOGRADČVOR d.o.o.

25.12.2014. godine

______________________________________________________________________________________

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole.

______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Čitanja: 197 | rss | print

Dodaj komentar