Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova na dan: četvrtak 18.12.2014. godine

Aktuelno »

18.12.2014.

FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova na dan: četvrtak 18.12.2014. godine


 

Gradilište Beograd Centar

Četvrtak 18. decembar 2014. godine

FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 

 

 

Tačnu lokaciju na gradilištu na kojoj su snimljene fotografije možete pogledati OVDE.


__________________________________________________________________________________

1) Završena je demontaža betonskih pragova i šina sa 9. koloseka u zoni između osa 0 i 15´:

Susedni 10. kolosek je u funkciji/saobraćaju.


__________________________________________________________________________________

2) Potpuno su uklonjeni: tucanički zastor i elastomeri sa 7. i 8. koloseka u zoni između osa 0 i 15´:

trenutno se izvode radovi na postavljanju armature između koloseka 7. i 8. u zoni između osa 9´ i 15´:

 

Nekoliko fotografija postavljanja armature između koloseka 7 i 8 u zoni između osa 9´ i 15´u nešto boljoj rezoluciji (koliko to sajt dozvoljava) možete pogledati OVDE.


__________________________________________________________________________________

3) Istovaren i skladišten deo prve tranše šina tip "60 E1" u Senjačkom tunelu (čiji tehnički prijem je obavljen 11.12.2014. godine u fabrici Voest ALPINA u Leoben Donawitz u Austriji)

__________________________________________________________________________________

4) Postavljanje armature za ivicu II perona (prema 2. koloseku):


Ovde možete pogledati seriju fotografija u nešto boljoj rezoluciji.


__________________________________________________________________________________

5) Nastavak radova na kopanju temelja za INSTALACIONU GALERIJU (ispod budućeg I perona u zoni između osa 14 i 11):

 

OVDE možete pogledati seriju fotografija u nešto boljoj rezoluciji

 

 


______________________________________________________________________________

6) Istovaren i skladišten deo prve tranše šina tip "60 E1" između stanice i Dedinjskog tunela (čiji tehnički prijem je obavljen 11.12.2014. godine ufabrici Voest ALPINA u Leoben Donawitz u Austriji)

BEOGRADČVOR d.o.o.

18.12.2014. godine

______________________________________________________________________________________

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole.

______________________________________________________________________________________

Čitanja: 65 | rss | print

Dodaj komentar