Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Stvoren pravi ambijent da investicija Prokop može brzo da se pokrene i efikasno završi

Aktuelno »

12.09.2013.

Stvoren pravi ambijent da investicija Prokop može brzo da se pokrene i efikasno završi

Direktor Beogradčvora dipl.inž.saob. Milutin Milošević:

Pri kraju smo pripreme tenderske dokumentacije i pokušavamo da zatvorimo tu priču, nakon čega, prema uslovima Fonda za arapski ekonomski razvoj, treba da im dostavimo tendersku dokumentaciju na koju oni daju saglasnost. Tehnički deo tenderske dokumentacije je potpuno gotov i preveden, opšti deo je urađen u tzv. "draft" varijanti, treba još malo da se doradi i objedini zajedno sa tehničkim delom. Želja nam je da ceo taj pravni i finansijski posao završimo do Nove godine.

Očekujemo da početkom naredne godine krenu radovi na završetku saobraćajnog dela stanice Beograd Centar (poznatije kao "Prokop"), finansirani sredstvima iz Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj u iznosu od 25 miliona evra.

Sa tim sredstvima treba da (u roku od 18 meseci od datuma započinjanja radova) kompletno završimo železničku infrastrukturu ispod ploče na koti 105 (danas imamo skoro 30% izgrađene stanice u nekim osnovama). Ovim sredstvima nisu obuhvaćeni radovi na završetku stanične zgrade (centralni vestibil sa blagajnama, čekaonicama i prateći sadržaji koji su u funkciji prijema i otpreme putnika i koji tretiraju osnovne servise za jednu staničnu zgradu). To je druga faza završnih radova na Prokopu ...

Integralnu verziju teksta objavljenog u listu Pruga (br. 1012 od 31.08.2013. godine) možete pročitati OVDEdirektor_beogradcvora_za_prugu_o_pocetku_radova_31.08.2013.pdf.

Čitanja: 188 | rss | print

Dodaj komentar