Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Beogradčvor u stručnoj poseti gradilištu mosta Zemun - Borča

Aktuelno »

26.07.2013.

Beogradčvor u stručnoj poseti gradilištu mosta Zemun - Borča

(Izvor:  Beogradčvor d.o.o. i www.beobuild.rs)

Izgradnja mosta preko Dunava koji će povezati Zemun i Borču, kao deo Severne tangente, jedan je od najvećih projekata u zemlji. Most Zemun-Borča je najznačajniji element tangente, dugačak 1.482 metra sa dve kolovozne trake. Prilikom izgradnje se koriste četiri različite tehnologije gradnje, a površina konstrukcije koja se izvodi je 42.000 kvadrata.

 

Prvi segment je prilazna konstrukcija od tla do obaloutvrde na borčanskoj strani u dužini od 297 metara. Na tom delu se koriste prefabrikovane betonske grede, koje se izrađuju na samom gradilištu. Potrebno je napraviti i montirati 108 nosača, od čega je polovina već položena na noseće stubove. Kada se završi postavljanje nosača sledi njihovo poprečno povezivanje i izrada kolovozne ploče.

 Trenutno se gradi desna kolovozna konstrukcija u pravcu glavnog raspona, i do sada je izvedeno jedanaest polja, ukupne dužine oko 540 metara. 

 

Inundaciona konstrukcija se zavrsava na stubu 6 i tu počinje segment glavnog raspona. Stubovi glavnog raspona su jedinstveni za obe kolovozne konstrukcije i predstavljaju supermasivne strukture na kojima se već betoniraju elementi glavnog raspona. Na stubovima 4 i 5 postavljeno je 8 kranova koji u oba pravca grade dva para kolovoznih konstrukcija. Pošto se konstrukcije izvijaju ka susednim stubovima neophodno je graditi jednako na obe strane, kako bi se održala ravnoteža i stabilnost konstrukcije. Zbog toga se smanjuje poprečni presek sanduka na glavnom rasponu, ali konstrukciju dodatno stabilizuje i komplet velikih čeličnih cevi ispunjenih betonom. Prema planu, konstrukcije moraju da se istovremeno spoje i iznad plovnog puta na jednoj strani, i susednim stubom na drugoj.

 

 

 

Za južnu prilaznu konstrukciju na zemunskoj strani završena su oba stuba i kada po dinamičkom planu dođe na red, sa njih će se pomoću klasične skele postavljati oplata i armatura za dva polja konstrukcije, svako po 48 metara dužine.

Pored velikog gradilišta na mostu, aktivno je i nekoliko manjih na trasi tangente. Izrađuju se konstrukcije više prelaza i mostovskih konstrukcija preko kanala i pruge. Svakako jedno od najznačajnijih gradilišta na severnoj tangenti je petlja na ukrštanju sa zrenjaninskim putem.

 

Ova velika petlja sa šest traka "preleće" Zrenjaninski put sa punim sistemom prilaza u obliku deteline sa četri lista. Na delu od mosta do Zrenjaninske petlje završena je izrada trupa saobraćajnice, zatim devet betonskih propusta preko postojećih kanala, a završene su i armirano-betonske konstrukcije preko Velikog kanala i kanala Vizelj. Na ovom delu je u toku ugradnja krupnog kamena, kao podloge za zvršni sloj saobraćajnice. Za samu Zrenjaninsku petlju pobijeni su šipovi za četiri od pet stubnih mesta sa leve strane Zrenjaninskog puta. 

 


 


 


 

 

 

 

(sve fotografije: Beogradčvor d.o.o.)

(tekst preuzet sa: www.beobuild.rs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čitanja: 160 | rss | print

Dodaj komentar