Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Železnička stanica Beograd Centar - Prokop

Aktuelno »

11.11.2008.

Železnička stanica Beograd Centar - Prokop

(Izvor: Beogradčvor d.o.o.)

Železnička stnica Beograd Centar - Prokop predstavlja jedan od najvažnijih punktova na evropskom saobraćajnom koridoru X.

Izgradnja nove železničke stanice Beograd Centar - Prokop, prema projektu Saobraćajnog instituta CIP, započeta je u julu 1996. godine zaključenjem Generalnog ugovora o izgradnji konstrukcije do kote 105 sa izvodjačima Energoprojekt Holding, GP Rad, KMG Trudbenik i GP Mostogradnja.

Do sada je izgradjena konstrukcija pet od šest perona, sa pločom na koti 105 koja ih natkriva, površine oko 36.000 m2, od ukupno 45.000m2. Ispod  konstrukcije perona izgradjen je sistem podzemnih tehničkih galerija, pothodnici, drenažni sistem,sistem kolektora kišne kanalizacije, metro konstrukcija (bifurkacija) i tramvajski koridor. Na preostalom delu perona i konstrukcije stanične zgrade u najvećoj meri su izvršeni radovi na fundiranju.

Od septembra 2000. godine u stanici su puštena u saobraćaj dva koloseka za odvijanje soabraćaja.

U toku je izvodjenje preostalih gradjevinskih radova na konstrukciji do kote 105,00.

Aktuelno je izvođenje radova na izgradnji koloseka 5. i 6. sa privremenom vezom na levi banatski kolosek koja uključuje i ostalu potrebnu železničku infrastrukturu i ima za cilj uspostavljanje dvokolosečnog saobraćaja kroz stanicu u svim pravcima, ka stanici Novi Beograd, odnosno Rakovica i stajalištu Karađorđev park. Radovi se odvijaju po ugovorenoj dinamici, tako da se okončanje istih može očekivati do kraja juna (ugovoreni rok je 30. jun 2010. godine), a samim tim i postizanje planiranog cilja, bezbednije i pouzdanije odvijanje železničkog saobraćaja kroz i do stanice Beograd Centar - Prokop, sa mogućnošću povećanja učestalosti vozova na svim pravcima koji se sustiču u stanici.

 Video Prezentacija "Kompleks železničke stanice Beograd Centar - Prokop"


Galerija...

Čitanja: 43 | rss | print

Dodaj komentar