Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

BEOBUILD: Nastavak radova na Prokopu

Aktuelno »

23.04.2018.

BEOBUILD: Nastavak radova na Prokopu


Izvor:
Malo manje od godinu dana pošto su završeni južni prilazni putevi na Prokopu, radnici se ovih dana ponovo vraćaju na ovo gradilište. Radovi koji su otpočeli prošle nedelje podrazumevaju međufazu na završetku konstrukcije glavne ploče na koti 105, odnosno njeno proširenje u dužini od 130 metara. Finansiranje ove faze vrši se iz preostalih sredstava kuvajtskog kredita korišćenog za završetak koloseka i perona, a vrednost tekuće faze iznosi 3.3 miliona evra sa PDV-om. Posao je dobio konzorcijum sa najnižom ponudom, a čine ga beogradska preduzeća “MetaBalkan” i “ATM BG” i lazarevačko preduzeće “Bauwesen”.

Konstrukcija glavne ploče stanice Prokop na koti 105 nije završena, zbog čega još uvek nisu u funkciji dva koloseka na prvom peronu. Za njen završetak potrebno je proširiti konstrukciju ploče za dodatnih 33 metara, celom njenom dužinom. Stubovi koji treba da nose ovaj deo konstrukcije već su delimično izvedeni, a od ukupnih 440 metara dužine ova faza obuhvata prvih 130 metara ploče sa zapadne strane. U okviru ovih radova biće završen pothodnik sa kosom rampom na prvom peronu i izgrađen novi potporni zid kod zgrade ortopedskog centra “Rudo”.

Ovom međufazom biće završena prva trećina preostalog dela ploče na koti 105, a ukupna površina izvdene konstrukcije u ovoj fazi iznosiće 3800 m2. Pored funkcije prva dva koloseka, završetak cele glavne ploče jedan je od najvažnijih preduslova i za izgradnju stanične zgrade. Ugovoreni rok za završetak ove međufaze je 14. decembar 2018. godine.


Vest preuzeta sa portala BEOBUILD.rs


Fotografije gradilišta na dan subota 21. april 2018. godine (Autor: BEOBUILD.rs)


 


Čitanja: 372 | rss | print

Dodaj komentar