Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Obaveštenje o zaključenju Ugovora sa Energoprojekt Holding a.d.

Aktuelno »

07.12.2009.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora sa Energoprojekt Holding a.d.

Beograd, 7. decembar 2010. godine

 

(Izvor: Beogradčvor d.o.o.)

Nakon uspešno završenih pregovora, Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d.o.o, kao naručilac, i Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, kao glavni izvođač iz Generalnog ugovora o izvođenju građevinskih radova na izgradnji I etape železničke stanice Beograd Centar (Prokop) - konstrukcija do kote 105, zaključili su 7. decembra 2009. godine Aneks XIV uz Generalni ugovor.

Takođe je potpisan i Ugovor o ustupanju predmetnog Aneksa Gradu Beogradu - Sekretarijatu za saobraćaj - Direkciji za javni prevoz, koji će finansirati ovaj projekat.

Zaključenjem Aneksa XIV je ugovoreno izvođenje radova na rekonstrukciji 5. i 6. staničnog koloseka sa privremenom kolosečnom vezom za levi banatski kolosek u železničkoj stanici Beograd Centar - Prokop i regulisana međusobna prava i obaveze. Vrednost ugovorenih radova iznosi cca 3. miliona evra, sa rokom za realizaciju radova do 30. juna 2010. godine.

 


 

Beogradčvor je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 4 od 29. januara 2010. godine oglasio Obaveštenje o zaključenju Ugovora sa Energoprojekt Holding AD.

Integralnu verziju Obaveštenja možete pogledati/preuzeti ovde: 

sluzbeni_glasnik_rs_br._4_od_29.01.2010_-_obavestenje.pdfSluzbeni glasnik RS br. 4 od 29.01.2010.

 


 

 

 

 

 

Čitanja: 155 | rss | print

Dodaj komentar